TlpCholmod

Tulip.KKT.TlpCholmod.CholmodSolverType
CholmodSolver{T,S<:AbstractKKTSystem}

CHOLMOD-based KKT solver.

Supported arithmetics

  • Float64

Supported systems

  • K2 via $LDLᵀ$ factorization
  • K1 via Cholesky ($LLᵀ$) factorization

Examples

  • To solve the augmented system with CHOLMOD's $LDL^{T}$ factorization:
set_parameter(tlp_model, "KKT_Backend", Tulip.KKT.TlpCholmod.Backend())
set_parameter(tlp_model, "KKT_System", Tulip.KKT.K2())
  • To solve the normal equations system with CHOLMOD's Cholesky factorization:
set_parameter(tlp_model, "KKT_Backend", Tulip.KKT.TlpCholmod.Backend())
set_parameter(tlp_model, "KKT_System", Tulip.KKT.K1())
source